Rune Gustavsson
Rune Gustavsson, ägare till företaget